Historia szczepionek – Szczepienia ochronne

Za pomysłodawcę i twórcę szczepionek ochronnych uważa się angielskiego lekarza Edwarda Jennera. To on jako pierwszy zastosował szczepionkę i miało to miejsce pod koniec XVIII wieku. Szczepionka ta miała na celu ochronę przez wirusami wywołującymi ospę prawdziwą. Od tego momentu zaczęły się nieustanne prace, mające na celu wytwarzanie szczepionek na kolejne, groźne dla życia ludzi, wirusy. Najszybszy rozwój szczepień ochronnych możemy zaobserwować obecnie, gdyż technologia (w tym i medycyna) rozwija się w bardzo szybkim tempie, dając tym samym zupełnie nowe perspektywy. W XX wieku rozpoczęto w wielu krajach wprowadzać szczepienia obowiązkowe. Był to pakiet niezbędnych szczepień, na najbardziej groźne wirusy. W Polsce taki obowiązek pojawił się w 1959 roku. Do tej pory społeczność na Ziemi była dziesiątkowana przez takie choroby jak polio, błonica, krztusiec i tężec. W krajach ucywilizowanych i rozwiniętych, gdzie wprowadzono szczepienia obowiązkowe udało się problem tych chorób praktycznie wyeliminować. Tak naprawdę nikt już nie pamięta o istnieniu tych chorób. Niestety w krajach świata trzeciego, gdzie dostęp do leków (w tym i szczepionek) jest ograniczony, choroby te nadal sieją śmiertelne żniwa.

Współczesne szczepionki można podzielić ze względu na rodzaj antygenu użytego do produkcji szczepionki oraz składu szczepionki. W przypadku antygenu użytego do produkcji szczepionki wyróżniamy następujące rodzaje: – żywe (atenuowane) – są to po prosty żywe bakterie wprowadzane do organizmu. Bakterie te jednak są znacznie osłabione lub wręcz pozbawione właściwości chorobotwórczych. Z tego względu nie zagrażają one zdrowiu człowieka, ale sama ich obecność w organizmie powoduje wytwarzanie przeciwciał do ich zwalczenia. – zabite (inaktywowane) – w tym wypadku w szczepionce użyte zostały już martwe bakterie i drobnoustroje. Jest to zdecydowanie bardziej bezpieczna szczepionka niż ta która zawiera żywe drobnoustroje. Pod względem składu szczepionki wyróżniamy następujące jej rodzaje: – monowalentne – tego typu szczepionki zawierają w sobie tylko jeden rodzaj bakterii. Ich użycie prowadzi więc do uodpornienia się tylko na jeden szczep bakterii. – poliwalentne – tutaj mamy do czynienia ze szczepionkami zawierającymi kilka rodzajów szczepów bakteryjnych na raz. W ten sposób podczas jednego szczepienia nabywamy odporności na dużą liczbę chorób.

Wiele osób twierdzi iż stosowanie szczepionek ochronnych u dzieci prowadzi czasem do takich chorób jak autyzm oraz wielu innych bardzo poważnych chorób przewlekłych. Teoria ta nie została jednak do dnia dzisiejszego udowodniona naukowo. Niemniej jednak znanych jest kilka negatywnych reakcji, jakie mogą towarzyszyć po podaniu szczepionki. Najważniejsze z nich to: – zaburzenia snu, gorączka, obrzęki miejsc w które podana była szczepionka, wysypka lub ogólne zaburzenie układu koordynacji ruchu. – niekiedy po podaniu szczepionki przeciwko odrze obserwuje się u małych dzieci małopłytkowość – szczepienie przeciwko BCG może wywołać odczyny węzłowe – szczepienie przeciwko krztuścowi może prowadzić do odczynów neurologicznych W przypadku większość szczepionek reakcje te jeśli wystąpią to zazwyczaj w bardzo krótkim czasie od podania szczepienia. Wyjątkiem od reguły jest jedynie szczepienie przeciwko odrze. Tutaj reakcja negatywna może się pokazać nawet po dwóch, trzech tygodniach od daty szczepienia. Niemniej jednak wszystkie te powikłania są niezmiernie rzadkie i na pewno nie zagrażają one naszemu życiu. Każda matka swojego dziecka ma czasem obawy czy iść i je zaszczepić. Nie ma się tu jednak nad czym zastanawiać. Szczepionka to inwestycja w zdrową przyszłość naszych dzieci i nie należy przed nią uciekać.

You may also like