Neurony

DOŚWIADCZENIA prowadzone w naszym i innych laboratoriach na świecie świadczą o tym, że w przepływie wiadomości przez sieć komórek Schwanna i oligodendrocytów neurogleju pośredniczą ATP i adenozyna oraz że zmiany zawartości jonów wapnia w astrocytach wywołuje jedynie ATE Ale czy neuroglej może regulować czynność neuronów inaczej, niż tylko wytwarzając mielinę? Wiele przesłanek sugeruje, że odpowiedź brzmi: tak. Richard Robitaille z University of Montreal zaobserwował, że napięcie wytwarzane na synapsach mięśni żaby zwiększa się lub słabnie zależnie od rodzaju związku chemicznego wstrzykiwanego do komórek Schwanna leżących tuż przy synapsie. Z kolei Erie A. Newman z University of Minnesota zauważył, że po dotknięciu siatkówki szczura fale jonów wapnia wysyłane przez neuroglej zmieniały częstość powstawania potencjału czynnościowego na neuronach wzrokowych. Wreszcie Maiken Nedergaard z New York Medical College, badając skrawki mózgu szczura pobrane z hipokampa, struktury odpowiedzialnej za powstawanie pamięci, obserwował wzrost aktywności elektrycznej synaps, jeśli sąsiednie astrocyty były pobudzane jonami wapnia. Takie wzmocnienie aktywności synaptycznej uważa się za fundamentalny sposób zmiany odpowiedzi układu nerwowego pod wpływem nabywanego doświadczenia.

Odkrycia te sugerują istnienie odmiennych receptorów cząsteczek sygnałowych w neurogleju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, zapewniające im odmienny sposób odbioru różnych wiadomości wysyłanych przez neurony, bez potrzeby używania przez nie oddzielnych cząsteczek neuroprzekaźnika i określania celu przekazu. Istotne jest dokładniejsze poznanie procesu mielinizacji włókien nerwowych, ponieważ jego zaburzenia, polegające na nieprawidłowym kształtowaniu się osłonek mielinowych lub na rozpadzie prawidłowych, prowadzą do tzw. chorób demielinizacyjnych. Co roku ich skutkiem jest śmierć tysięcy i paraliż lub ślepota niezliczonej liczby osób. Choroby demielinizacyjne nie są rzadkością. Na stwardnienie rozsiane (SM sclerosis multiplex) zapada na przykład jedna osoba na 700. Dokładnie nie wiadomo, co zapoczątkowuje mielinizację, a pierwszą wykrytą substancją pobudzającą ten proces była adenozyna. Fakt uwalniania jej podczas wyładowania aksonu oznacza, że aktywność mózgu rzeczywiście wpływa na mielinizację. Spostrzeżenie to może wyznaczać całkiem nową drogę prowadzącą do opracowania sposobu leczenia chorób demielinizacyjnych. Pomocne mogą być leki przypominające cząsteczkę adenozyny. Okazało się, że dodanie adenozyny do komórek macierzystych może wywołać ich przekształcenie w neuroglej mający zdolność mielinizacji, a więc taki, który można będzie wszczepić do uszkodzonych nerwów.

Choroby nowotworowe są istną plagą ostatnich czasów. Wiek nie odgrywa tu roli. Chorują dzieci, młodzież, dorośli i starcy. Bez względu na pochodzenie, status społeczny, wykształcenie i majętność dotyka ona wszystkich bez wyjątku. Przyczyny tej choroby są bardzo różne. Niekiedy jesteśmy już genetycznie zdeterminowani, innym razem jesteśmy sami sobie winni, bo nadużywamy alkoholu bądź palimy papierosy. Nowotworem nazywamy wszystko tkanki, które powstają w innym miejscu niż się powinny znajdować. Nie wszystkie nowotwory muszą być groźne dla naszego zdrowia i życia. Nowotwory łagodne są właśnie takimi niegroźnymi nowotworami. Charakteryzują się wolnym tempem rozwoju i zwartą strukturą. Groźna dla naszego życia są natomiast nowotwory złośliwe, które wyróżnia szybkie tempo rozwoju i rozlana struktura. To właśnie one stają się przyczyną osobistych tragedii wielu ludzi. Nie ma lekarstw ani szczepionki, które dadzą całkowitą pewność, że nie zachorujemy na raka. Można jednak stosować się do pewnych zasad, które zmniejszą ryzyko zachorowania

You may also like