Niebezpieczne założenia

Założenia mogą być niebezpieczne, szczególnie w nauce. Pojawiają się zwykle jako najbardziej prawdopodobne i wygodne interpretacje dostępnych faktów. Jeśli nie zostaną natychmiast zweryfikowane, a ich wady nie okażą się zbyt oczywiste, często stają się dogmatami, do których na silę dopasowuje się nowe dane. Ostatecznie, gdy natłok niedających się wyjaśnić informacji staje się zbyt duży, ortodoksyjna teoria musi upaść. Jesteśmy najprawdopodobniej świadkami takiego punktu zwrotnego w naszym rozumieniu, czym właściwie jest informacja genetyczna. Główny dogmat biologii molekularnej, który obowiązuje od jej początków, czyli już od pół wieku, stanowi, że w DNA zakodowana jest struktura białek i w razie zapotrzebowania na konkretne białko kodujący je fragment DNA (gen) najpierw zostaje przepisany (transkrybowany) na cząsteczkę informacyjnego RNA (mRNA) i dopiero ta jest tłumaczona na układ aminokwasów tworzących białko.

Całość tego procesu nazywamy wyrażaniem genu, a wynikająca z niego współzależność „jeden gen, jedno białko” jest podsumowaniem głównego dogmatu. Geny zatem jedynie kodują białka i same nie wykonują żadnych prac na rzecz komórki to białka pełnią wszystkie funkcje strukturalne i enzymatyczne. Nietrudno wywnioskować, że do tych funkcji należy również regulacja wyrażania genów. Taka konkluzja wynika z badań prowadzonych głównie na bakteriach i innych Prokaryota (jednokomórkowych organizmach niemających jądra komórkowego). Dla tych prostych istot pozostaje ona w zasadzie prawdziwa. Ich DNA składa się niemal całkowicie z genów kodujących białka, rozdzielonych tzw. sekwencjami otaczającymi, dzięki którym zachodzi regulacja wyrażania przyległych genów. U Prokaryota jest co prawda kilka genów kodujących cząsteczki RNA pełniące funkcje regulacyjne, jednak stanowią one niewielką część puli genowej. Przez długi czas naukowcy zakładali, że również w przypadku organizmów zbudowanych z komórek zawierających jądra a więc zwierząt, roślin i grzybów, określanych łącznie mianem Eukaryota białka reprezentują i kontrolują całą informację genetyczną.

Pionier nauk biologicznych Jacąues Monod, podsumowując uniwersalność panującego powszechnie przekonania, stwierdził nawet, że „co jest prawdziwe dla bakterii, jest prawdziwe i dla słonia”. Monod jednak się mylił. Coraz więcej obserwacji wskazuje, że powszechny do niedawna dogmat jest żałośnie niekompletny, jeśli chcemy za jego pomocą opisać biologię molekularną Eukaryota. Oczywiście, białka uczestniczą w regulacji wyrażania informacji genetycznej w organizmach jądrzastych, jednak oprócz nich istnieje równoległy system regulacyjny, składający się z różnorodnych cząsteczek RNA oddziałujących bezpośrednio z DNA i innymi cząsteczkami regulacyjnymi. Ta przeoczona sieć regulacyjna zbudowana z RNA może być czynnikiem, który pozwolił ludziom osiągnąć strukturalną złożoność daleko wykraczającą poza wszystko, z czym mamy do czynienia w jednokomórkowym świecie.

Related Post

Pierwsza chwilówka za darmo Zorganizowanie ślubu i wesela jest ogromnym przeżyciem dla całej najbliższej rodziny, nie tylko dla państwa młodych. Jeśli ślub bierze nasze jedyne dziecko, stres jest ogromny. Pragniemy, aby ten szczególny dzień przebiegł idealnie i bezproblemowo, a...
Terapia genowa Wprowadziliśmy do jego genomu gen IGF1 spreparowany tak, by działał tylko w mięśniach szkieletowych, i przeprowadziliśmy badania wstępne na myszach. Wstrzyknięcie wektora AAVIGF1 do mięśni młodych gryzoni spowodowało zwiększenie masy mięśni i szybkoś...
Zespół Klausa Zespół Klausa van Leyena z Massachusetts Generał Hospital wykrył cząsteczki, które mogą odpowiadać za uruchamianie samobójczej śmierci komórki. Jedną z nich jest enzym 15lipooksygenaza (15LOX), który ma zdolność wbudowywania się w błony organelli kom...
Oszczędzanie Umiejętność oszczędzania ściśle wiąże się z umiejętnością gospodarowania swoimi środkami pieniężnymi oraz racjonalnego ich wykorzystywania. Nie możemy wydawać 100% zarobionych środków, jeśli chcemy mieć pewne zabezpieczenie na tzw. czarną godzinę, w ...
Chwilówka pierwsza za darmo Kiedy zbliżają się święta, spora część osób zastanawia się skąd weźmie środki finansowe na ich zorganizowanie. Jeśli w rodzinie są dzieci oczywistym jest, że oprócz zakupów na kolację wigilijną, trzeba będzie również kupić prezenty na gwiazdkę. Chwil...
Żywienie – Zdrowie Po treningu i zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów ważny jest odpowiedni sposób żywienia. Dla osób dbających o zdrowy tryb życia i uczęszczających na rożnego rodzaju zajęcia na przykład na siłowni ważne jest, aby posiłek zjedzony po dużym wysiłku fizy...

You may also like